Toppbilde

Tysvær

Bordalsbekken
Bordalsbekken vert utvikla i samarbeid mellom SKL og Haugaland Kraft.

•Nedbørsfelt 6,5 km2
•Fallhøgd 220 m
•Slukeevne turbin 1 m3/s
•Turbinyting 1,5 MW
•Medelsproduksjon 6 GWh

Planar om småkraftutbygging?

Korleis få til ei god og lønsam utbygging?